حقیق رابطه سياست و ادبيات
تحقیق کلاسيک‌ گري
تحقیق نقد و تحليل آرای ادبي غربي‌ ها
تحقیق بررسي علل پيشرفت و تعالي فرهنگی ایران
تحقیق تاریخچه استرس
تحقیق چرا غرب با وجود فساد همیشه در حال پیشرفت علمی است؟
تحقیق بررسي رابطه دختر و پسر در جامعه امروز
تحقیق چگونه تخيل كودك خود را پرورش دهيم؟
تحقیق بلوغ و نوجواني
تحقیق چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد؟